§‡μ¿ø∂∆

ACCUEIL
GÉRARD TORRES
LOUïS2000

BNKO
ACTUALITÉ

contacts

 

 

 

c'est la vie, monsieur Louïs", 2000, motus acousma/abeille
Motus acousma est un label dirigé par Denis Dufour

 

  opus pop by studioda essais acousmatiques by studioda

 

 

 

 

 

GÉRARD TORRES